Akcjonariat

 

(stan na 13.07.2016)

Struktura akcjonariatu Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Liczba akcji Akcjonariat według liczby akcji
U. Dori Group Ltd* 108 349 187 39,8% 108 349 187 39,8%
I.T.R. 2012 B.V.** 108 349 187 39,8% 108 349 187 39,8%
Nationale Nederlanden OFE N/D między 5%-10% N/D między 5%-10%
MetLife OFE N/D między 3%-5% N/D między 3%-5%
Pozostali N/D między 5,4%-12,4% N/D między 5,4%-12,4%
Razem 272 360 000 100% 272 360 000 100%
Akcjonariat Według Liczby Głosów / Akcji
glosy
* Poprzez współkontrolę nad general partnership prawa holenderskiego utworzonym pomiędzy ITR 2012 B.V. i kontrolowaną spółką ITR Dori B.V. oraz poprzez współkontrolę nad spółką prawa holenderskiego pomiędzy ITR 2012 B.V. oraz U. Dori Group Ltd.
** Poprzez współkontrolę nad general partnership prawa holenderskiego utworzonym pomiędzy ITR 2012 B.V. i ITR Dori B.V. oraz poprzez współkontrolę nad spółką prawa holenderskiego pomiędzy ITR 2012 i U. Dori Group – Spółka I.T.R. 2012 B.V. jest pośrednio spółką zależną Global City Holdings N.V.
*** Zgodnie z liczbą akcji zarejestrowanych na WZA 10.08.2016
**** Zgodnie z zawiadomieniem przekazanym Spółce 06.10.2014