Akcjonariat

 

(stan na 01.03.2017)

Struktura akcjonariatu Liczba głosów Akcjonariat według liczby głosów Liczba akcji Akcjonariat według liczby akcji
A. Luzon Development and Energy Group Ltd.* 108 349 187 66,1% 108 349 187 66,1%
Nationale Nederlanden OFE** 23 884 091 14,6% 23 884 091 14,6%
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny** 12 983 803 7,9% 12 983 803 7,9%
Aviva OFE Aviva BZ WBK** 7 297 553 4,4% 7 297 553 4,4%
Pozostali 11 496 179 7,0% 11 496 179 7,0%
Razem*** 164 010 813 100% 164 010 813 100%
Akcjonariat Według Liczby Głosów / Akcji
glosy
* Pośrednio poprzez ITR Dori BV oraz RN Residential BV
** Na podstawie zawiadomień złożonych przez akcjonariuszy w AFM po umorzeniu przez Spółkę akcji własnych w dniu 1 marca 2017r. ( link do strony AFM )
*** Liczba akcji na dzień 1 marca 2017 (po umorzeniu przez Spółkę akcji własnych nabytych w grudniu 2016r. w celu umorzenia)