Nagrody i Wyróżnienia

 

Ronson Europe N.V. w konkursie Złota Strona Emitenta (ZSE)

W VIII edycji (2015r.) konkursu Złota Strona Emitenta (ZSE) Ronson Europe N.V. dotarł do III (ostatniego) etapu, w którym w kategorii spółek zagranicznych notowanych na GPW (w tym na rynku NewConnect) zajął trzecie miejsce. Kapituła konkursu – organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – oceniała strony internetowe spółek według następujących kryteriów: jasności komunikatu i zawartości informacyjnej, komunikacji z inwestorem, innowacyjności, intuicyjności, ergonomii i zgodności z regułami nawigacji, poprawności zastosowanych technologii, estetyki, oraz opinii inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz zagranicznych.

Artykuł na stronie ZSE

W kolejnej, IX edycji konkursu ZSE (2016r.), strona internetowa Ronson Europe N.V. została zakwalifikowana do II etapu jako jedna z 11 spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie (w tym NewConnect).

Artykuł na stronie ZSE


GPW ponownie wybrała liderów RI wśród zagranicznych spółek

Po raz drugi GPW rozstrzygnęła konkurs na „Lidera RI wśród zagranicznych spółek notowanych na GPW 2013”. Konkurs, który przebiegał w czterech etapach, miał na celu wyłonienie liderów w zakresie jakości i standardów prowadzonych relacji inwestorskich, a także komunikacji z rynkiem za pośrednictwem mediów. W kapitule oceniającej spółki zasiedli przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz Gazety Giełdy Parkiet.

Spółka Ronson Europe N.V. została wyróżniona za wysoką jakość relacji z inwestorami instytucjonalnymi.

Artykuł na stronie GPWSpółka Ronson Europe N.V., reprezentowana na gali Giełdowa Spółka Roku przez członka zarządu Tomasza Łapińskiego, w kategorii „Relacje inwestorskie” w 2013 roku awansowała i wraz z PZU S.A. zajęła ex aequo pierwsze miejsce. Firma zajęła również bardzo wysoką, 15 pozycję w kategoriach: „Kompetencje zarządu” oraz „Jakość produktów i usług” (co było najlepszym wynikiem wśród mieszkaniowych deweloperów, których akcje notowane są na GPW w Warszawie), natomiast w rankingu głównym Spółka zajęła wysokie 21 miejsce.

Giełdowa Spółka Roku to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking na rynku. Redakcja ,,Pulsu Biznesu” („PB”) organizuje go z TNS Polska już od 15 lat.

Giełdowa Spółka Roku to jedyne takie zestawienie na rynku. Na zlecenie „PB” TNS Polska przepytał ponad 120 specjalistów, którzy mają wpływ na decyzje inwestorów – analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i maklerów, reprezentujących domyi biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe z całego kraju.

Oceniali oni spółki giełdowe w następujących kategoriach: kompetencje zarządu, jakość produktów i usług, relacje z inwestorami, oraz perspektywy rozwoju. Mieli też za zadanie odpowiedzieć, czy – ich zdaniem – każda ze spółek odniosła sukces w 2013 roku. Na podstawie ocen w pięciu kategoriach powstał główny ranking.

W sondażu przeprowadzonym w styczniu i w lutym 2014 r. uczestniczyło 124 respondentów – 58 analityków, 24 doradców i 42 maklerów. Obiektem ich oceny były wszystkie spółki notowane na GPW w 2013 roku. Uczestnik sondażu oceniał przeciętnie 18 spółek, które zostały wybrane tak, by najlepiej dopasować je do zakresu obowiązków i zainteresowań specjalistów. W końcowym zestawieniu przedstawiono te podmioty, które oceniło przynajmniej 3 ekspertów lub dwóch, jeśli poziom znajomości spółki był co najmniej dobry.
Oceny wystawiono w 7-punktowej skali, według zasady: im korzystniejsza ocena, tym większa liczba podzielanych spółce punktów. Wyniki sondażu były uszeregowane według wartości średniej ocen. Dla większej przejrzystości pod rankingów i rankingu ogólnego średnie ocen były przeliczone na skalę 100-punktową.

To ogromny walor tego sondażu, bowiem spółki giełdowe otrzymują cenną informację na temat postrzegania siebie przez animatorów rynku.

Relacja wideo z gali GSR 2013

Artykuł w Pulsie Biznesu 02.04.2014


Lider relacji inwestorskich na GPW 2012

Ronson Europe został laureatem konkursu „Lider relacji inwestorskich na GPW 2012″ wśród zagranicznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapituła konkursu, w skład której weszli przedstawiciele: Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, oraz Gazety Giełdy Parkiet, oceniała firmy za ich strony internetowe, komunikację z mediami oraz jakość komunikacji z inwestorami i analitykami.

Artykuł na stronie GPW