Nagrody i Wyróżnienia

 

10 lat Ronson Development na GPW

To już 10 lat! 5 listopada 2007 r. – tego dnia akcje Ronson Development zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
– Dziesięć lat obecności naszej spółki na giełdzie to dla naszych inwestorów okres zarówno solidnych wzrostów, jak i niskich lotów. Początki nie były usłane różami. Weszliśmy na warszawski parkiet pod koniec 2007 r., praktycznie tuż przed wybuchem globalnego kryzysu
na rynkach nieruchomości i finansowych, co przełożyło się na głęboką przecenę giełdowych spółek, szczególnie z branży deweloperskiej – wspomina Tomasz Łapiński, prezes Ronson Development. – Z tego trudnego okresu wyszliśmy jednak obronną ręką, co
zawdzięczamy wytężonej pracy wszystkich naszych pracowników oraz zaufaniu, jakim obdarzyli nas nasi kontrahenci i inwestorzy. Korzystając z okazji, chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować za te 10 lat owocnej współpracy. Dziś Ronson jest spółką o mocnych fundamentach, zdrowym bilansie, rosnącym biznesie i przewidywalnych wynikach finansowych. Dzięki bardzo dobrej sytuacji płynnościowej, od czterech lat regularnie wypłacamy akcjonariuszom dywidendę. Rekordowe zyski za 2016 rok pozwoliły nam na wypłatę w formie dywidendy tylko w tym roku łącznie ponad 31 mln zł, tj. 0,19 zł na akcję, dzięki czemu Ronson znalazł się wśród spółek o najwyższej stopie dywidendy. Łączna stopa
zwrotu z inwestycji w akcje naszej spółki za ostatnie pięć lat przekracza 150% – podsumowuje Tomasz Łapiński.
W 2008 r., czyli pierwszym pełnym roku obecności Spółki na GPW, Ronson sprzedał zaledwie 132 mieszkania. W 2016 r. sprzedaż wyniosła natomiast 821 lokali i wiele wskazuje na to, że w bieżącym roku ten wynik zostanie co najmniej powtórzony (sprzedaż po trzech
kwartałach 2017 r. wynosiła 645 lokali). Łącznie od początku 2008 r. do końca września 2017 r. Ronson znalazł nabywców na 5.060 lokali. W tym samym czasie Spółka zakończyła realizację 41 projektów i przekazała klientom klucze do łącznie 4.094 lokali.

Cały artykuł dostępny tutaj: 10 lat Ronson Development na GPW


Ronson zwycięzcą X. edycji konkursu Złota Strona Emitenta w kategorii spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie

Ronson Europe N.V. zdobył główną nagrodę w X. edycji konkursu Złota Strona Emitenta w kategorii „Spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect)” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Łącznie w tej edycji konkursu oceniano 889 stron internetowych spółek giełdowych, w pięciu kategoriach.

- To dla nas duże wyróżnienie i powód do dumy – tym bardziej, że dwa lata temu w tej samej kategorii zajęliśmy 3. miejsce. Nasze starania o to, by nasza strona internetowa była zarówno najlepszą wizytówką firmy jak i źródłem informacji dla inwestorów, zostały nagrodzone. Złota Strona Emitenta to prestiżowy konkurs, w którym pod uwagę brany jest szereg kryteriów, a oceny dokonują autorytety z rynku kapitałowego jak i eksperci wielu różnych dziedzin – mówi Tomasz Łapiński, p.o. prezesa zarządu Ronsona.

Celem konkursu Złota Strona Emitenta jest wyłonienie i promowanie najlepszych stron internetowych spółek giełdowych, które w przyjazny i efektywny sposób komunikują się z akcjonariuszami i obligatariuszami. W X. edycji konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, strony internetowe spółek oceniane były w trzech etapach. Analizowano m.in. komunikację z inwestorami w tym wykorzystanie nowoczesnych sposobów i narzędzi komunikacji, a także zawartość informacyjną, innowacyjność, użyteczność i estetykę samego serwisu.

W X. edycji konkursu Złota Strona Emitenta w ramach 5 kategorii konkursowych analizie poddano 889 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym na NewConnect). Do I etapu w kategorii „Spółki zagraniczne notowane na GPW w Warszawie (w tym NewConnect)” zostało zakwalifikowanych 10 firm. Do finału przeszły tylko trzy z nich.

Ogłoszenie werdyktu Kapituły i wręczenie nagród odbyło się 7 czerwca w ramach IX Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG.

Link do strony organizatora konkursu Złota Strona Emitenta : Złota Strona Emitenta


Ronson Europe N.V. w konkursie Złota Strona Emitenta (ZSE)

W VIII edycji (2015r.) konkursu Złota Strona Emitenta (ZSE) Ronson Europe N.V. dotarł do III (ostatniego) etapu, w którym w kategorii spółek zagranicznych notowanych na GPW (w tym na rynku NewConnect) zajął trzecie miejsce. Kapituła konkursu – organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – oceniała strony internetowe spółek według następujących kryteriów: jasności komunikatu i zawartości informacyjnej, komunikacji z inwestorem, innowacyjności, intuicyjności, ergonomii i zgodności z regułami nawigacji, poprawności zastosowanych technologii, estetyki, oraz opinii inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz zagranicznych.

Artykuł na stronie ZSE

W kolejnej, IX edycji konkursu ZSE (2016r.), strona internetowa Ronson Europe N.V. została zakwalifikowana do II etapu jako jedna z 11 spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie (w tym NewConnect).

Artykuł na stronie ZSE


GPW ponownie wybrała liderów RI wśród zagranicznych spółek

Po raz drugi GPW rozstrzygnęła konkurs na „Lidera RI wśród zagranicznych spółek notowanych na GPW 2013”. Konkurs, który przebiegał w czterech etapach, miał na celu wyłonienie liderów w zakresie jakości i standardów prowadzonych relacji inwestorskich, a także komunikacji z rynkiem za pośrednictwem mediów. W kapitule oceniającej spółki zasiedli przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz Gazety Giełdy Parkiet.

Spółka Ronson Europe N.V. została wyróżniona za wysoką jakość relacji z inwestorami instytucjonalnymi.

Artykuł na stronie GPWSpółka Ronson Europe N.V., reprezentowana na gali Giełdowa Spółka Roku przez członka zarządu Tomasza Łapińskiego, w kategorii „Relacje inwestorskie” w 2013 roku awansowała i wraz z PZU S.A. zajęła ex aequo pierwsze miejsce. Firma zajęła również bardzo wysoką, 15 pozycję w kategoriach: „Kompetencje zarządu” oraz „Jakość produktów i usług” (co było najlepszym wynikiem wśród mieszkaniowych deweloperów, których akcje notowane są na GPW w Warszawie), natomiast w rankingu głównym Spółka zajęła wysokie 21 miejsce.

Giełdowa Spółka Roku to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking na rynku. Redakcja ,,Pulsu Biznesu” („PB”) organizuje go z TNS Polska już od 15 lat.

Giełdowa Spółka Roku to jedyne takie zestawienie na rynku. Na zlecenie „PB” TNS Polska przepytał ponad 120 specjalistów, którzy mają wpływ na decyzje inwestorów – analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i maklerów, reprezentujących domyi biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe z całego kraju.

Oceniali oni spółki giełdowe w następujących kategoriach: kompetencje zarządu, jakość produktów i usług, relacje z inwestorami, oraz perspektywy rozwoju. Mieli też za zadanie odpowiedzieć, czy – ich zdaniem – każda ze spółek odniosła sukces w 2013 roku. Na podstawie ocen w pięciu kategoriach powstał główny ranking.

W sondażu przeprowadzonym w styczniu i w lutym 2014 r. uczestniczyło 124 respondentów – 58 analityków, 24 doradców i 42 maklerów. Obiektem ich oceny były wszystkie spółki notowane na GPW w 2013 roku. Uczestnik sondażu oceniał przeciętnie 18 spółek, które zostały wybrane tak, by najlepiej dopasować je do zakresu obowiązków i zainteresowań specjalistów. W końcowym zestawieniu przedstawiono te podmioty, które oceniło przynajmniej 3 ekspertów lub dwóch, jeśli poziom znajomości spółki był co najmniej dobry.
Oceny wystawiono w 7-punktowej skali, według zasady: im korzystniejsza ocena, tym większa liczba podzielanych spółce punktów. Wyniki sondażu były uszeregowane według wartości średniej ocen. Dla większej przejrzystości pod rankingów i rankingu ogólnego średnie ocen były przeliczone na skalę 100-punktową.

To ogromny walor tego sondażu, bowiem spółki giełdowe otrzymują cenną informację na temat postrzegania siebie przez animatorów rynku.

Relacja wideo z gali GSR 2013

Artykuł w Pulsie Biznesu 02.04.2014


Lider relacji inwestorskich na GPW 2012

Ronson Europe został laureatem konkursu „Lider relacji inwestorskich na GPW 2012″ wśród zagranicznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapituła konkursu, w skład której weszli przedstawiciele: Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywami, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, oraz Gazety Giełdy Parkiet, oceniała firmy za ich strony internetowe, komunikację z mediami oraz jakość komunikacji z inwestorami i analitykami.

Artykuł na stronie GPW