Dywidenda

 

Ostateczna dywidenda za 2016 rok

Zaliczkowa wypłata dywidendy za 2016 rok

Wypłata dywidendy za 2015 rok

Wypłata dywidendy za 2014 rok

Wypłata dywidendy za 2012 rok

Polityka Dywidendy

Polityka dywidendy została zaproponowana przez Zarząd i przekazana do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 4 w dniu 8 maja 2013r. a następnie zaakceptowana przez Radę Nadzorczą (Raport Bieżący nr 5 /2013 z 14.05.2013).
Zgodnie z nową polityką, Rada Nadzorcza będzie poddawać ocenie przyszłe rekomendacje Zarządu dotyczące ewentualnej wypłaty dywidendy przy uwzględnieniu

  1. bieżącej i oczekiwanej sytuacji bilansowej Spółki, przy ścisłej kontroli bilansu, w tym w szczególności wszystkich kowenantów związanych z zadłużeniem Spółki;
  2. potrzeb finansowych Spółki, która dąży do zajmowania pozycji w gronie wiodących deweloperów nieruchomości mieszkaniowych w Polsce;
  3. zmieniającego się środowiska rynkowego.