Dywidenda

 

Zaliczkowa wypłata dywidendy za 2016 rok

Wypłata dywidendy za 2015 rok

Wypłata dywidendy za 2014 rok

Wypłata dywidendy za 2012 rok

Polityka Dywidendy

Polityka dywidendy została zaproponowana przez Zarząd i przekazana do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 4 w dniu 8 maja 2013r. a następnie zaakceptowana przez Radę Nadzorczą (Raport Bieżący nr 5 /2013 z 14.05.2013).
Zgodnie z nową polityką, Rada Nadzorcza będzie poddawać ocenie przyszłe rekomendacje Zarządu dotyczące ewentualnej wypłaty dywidendy przy uwzględnieniu

  1. bieżącej i oczekiwanej sytuacji bilansowej Spółki, przy ścisłej kontroli bilansu, w tym w szczególności wszystkich kowenantów związanych z zadłużeniem Spółki;
  2. potrzeb finansowych Spółki, która dąży do zajmowania pozycji w gronie wiodących deweloperów nieruchomości mieszkaniowych w Polsce;
  3. zmieniającego się środowiska rynkowego.