Obligacje

 

Od 2011r. Ronson Europe N.V. jest aktywnym emitentem na polskim rynku obligacji korporacyjnych. Wszystkie dotychczas wyemitowane serie obligacji Spółki kierowane były do inwestorów instytucjonalnych bądź indywidualnych w formie emisji prywatnych, a większość z nich została wprowadzona do obrotu na Catalyst.

Podstawowe warunki emisji obligacji Ronson z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:ron_table_plPoniższy wykres przedstawia terminy wykupu obligacji Ronson (dane w mln PLN):

ron_chart_pl


Noty informacyjne dotyczące poszczególnych serii obligacji notowanych na rynku Catalyst:  gpwcatalyst.pl


Zapraszamy do zapoznania się z analizą Ronson Europe przygotowaną przez portal obligacje.pl


Zapraszamy również do zapoznania się z raportami bieżącymi dotyczącymi obligacji:


2017
2017-05-25Raport nr 16 Załącznik nr 2 do Raportu nr 16
2017-05-25Raport nr 16 Załącznik nr 1 do Raportu nr 16
2017-05-25Raport nr 16 Emisja obligacji serii R
2016
2016-11-18Raport nr 34 Załącznik nr 1 do Raportu nr 34
2016-11-18Raport nr 34 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2016-10-20Raport nr 30 Przedterminowy wykup części obligacji serii F
2016-07-12Raport nr 18 Załącznik nr 1 do Raportu nr 18
2016-07-12Raport nr 18 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2016-05-24Raport nr 14 Załącznik nr 1 do Raportu nr 14
2016-05-24Raport nr 14 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2016-05-10Raport nr 13 Załącznik nr 2 do Raportu nr 13
2016-05-10Raport nr 13 Załącznik nr 1 do Raportu nr 13
2016-05-10Raport nr 13 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-04-28Raport nr 12 Załącznik nr 2 do Raportu nr 12
2016-04-28Raport nr 12 Załącznik nr 1 do Raportu nr 12
2016-04-28Raport nr 12 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-03-17Raport nr 6 Załącznik nr 2 do Raportu nr 6
2016-03-17Raport nr 6 Załącznik nr 1 do Raportu nr 6
2016-03-17Raport nr 6 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-03-02Raport nr 3 Załącznik nr 2 do Raportu nr 3
2016-03-02Raport nr 3 Załącznik nr 1 do Raportu nr 3
2016-03-02Raport nr 3 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2016-01-29Raport nr 2 Załącznik nr 1 do Raportu nr 2
2016-01-29Raport nr 2 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2015
2015-12-30Raport nr 25 Nabycie obligacji w celu umorzenia
2015-10-10Raport nr 17 Załącznik do Raportu nr 17
2015-10-10Raport nr 17 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik nr 3 do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik nr 2 do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Załącznik nr 1 do Raportu nr 12
2015-08-07Raport nr 12 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2015-07-24Raport nr 10 Załącznik nr 2 do Raportu nr 10
2015-07-24Raport nr 10 Załącznik nr 1 do Raportu nr 10
2015-07-24Raport nr 10 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2015-07-03Raport nr 8 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2015-07-03Raport nr 8 Załącznik do Raportu nr 8
2014
2014-11-25Raport nr 20 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-11-15Raport nr 19 Załącznik nr 1 do Raportu nr 19
2014-11-15Raport nr 19 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-09-03Raport nr 15 Załącznik nr 2 do Raportu nr 15
2014-09-03Raport nr 15 Załącznik nr 1 do Raportu nr 15
2014-09-03Raport nr 15 Obligacje serii C – informacja o odbyciu Zgromadzenia Obligatariuszy
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 2b do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 2a do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Załącznik nr 1 do Raportu nr 14
2014-08-26Raport nr 14 Obligacje serii C – ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy
2014-07-11Raport nr 13 Załącznik do Raportu nr 13
2014-07-11Raport nr 13 Aktualizacja wskaźnika wartości zabezpieczenia dla obligacji serii C Emitenta
2014-05-30Raport nr 8 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2014-05-23Raport nr 6 Załącznik do Raportu nr 6
2014-05-23Raport nr 6 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2013
2013-10-21Raport nr 17 Przedterminowy wykup obligacji serii B
2013-09-19Raport nr 15 Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta
2013-09-11Raport nr 14 Przedterminowy wykup obligacji serii B
2013-06-15Raport nr 7 Załącznik nr 2 do Raportu nr 7
2013-06-15Raport nr 7 Załącznik do Raportu nr 7
2013-06-15Raport nr 7 Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych
2011
2011-04-18Raport nr 5 Emisja obligacji