Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody110 124146 187182 2320
Zysk brutto ze sprzedaży18 58824 68929 3410
Zysk brutto przed opodatkowaniem8 8645 6272 4830
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej5 8622 6752 0220

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 511-13 05511 6030
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 4747 51113 6370
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 746-24 691-40 7410
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych10 239-30 235-15 5010

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych508 122509 425511 8960
Razem aktywa687 837676 153678 5390
Kapitał własny350 688331 100328 5520
Zobowiązania długoterminowe144 454198 376194 9790
Zobowiązania krótkoterminowe188 855142 468150 8230

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie164 010 813164 010 813164 010 813
Zysk netto przypadający na 1 akcję0,0360,0160,001