Wybrane Dane Finansowe

 


Zapisz jako XLS
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Wybrane dane finansowe; w tys. złotychI KwartałI półroczeIII Kwartał narastającoDane roczne

Dane dotyczące rachunku zysków i strat
Przychody41 862111 228202 5650
Zysk brutto ze sprzedaży3 99519 86941 0440
Zysk brutto przed opodatkowaniem-5 5321 19813 3030
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-4 4151 10410 4420

Dane dotyczące przepływu środków pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej40 77827 23935 1680
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej34448-3240
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-34 439-43 213-41 3530
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych6 373-15 526-6 5090

Dane dotyczące bilansu
Zapasy lokali mieszkalnych698 867726 966719 8490
Razem aktywa875 068895 081884 7850
Kapitał własny453 456458 421446 7340
Zobowiązania długoterminowe201 538128 367156 6440
Zobowiązania krótkoterminowe218 524306 189279 0670

Pozostałe informacje
Liczba akcji - średnia w okresie272 360 000272 360 000272 360 000
Zysk netto przypadający na 1 akcję-0,0160,0030,040