Podstawowe Wskaźniki

 


Zapisz jako XLS
RokZysk netto
/ Przychody ze sprzedaży
Zysk brutto na sprzedaży
/ Przychody ze sprzedaży
Aktywa bieżące
/ Pasywa bieżące
Łączne zobowiązania
/ Aktywa razem
Zysk netto
/ Aktywa razem
20157%18%430%48%2%
2014-10%8%547%47%-2%
20139%21%578%38%2%
201216%25%431%42%4%
20117%23%341%45%1%
201015%26%328%38%5%
200918%35%295%49%3%
200820%44%297%56%2%
200731%46%348%55%7%