Historia operacji na akcjach

 

2019
2019-03-18Raport nr 13 Załącznik nr 1 do Raportu nr 13
2019-03-18Raport nr 13 Nabycie akcji własnych
2014
2014-10-06Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2013
2013-11-22Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2013-11-21Zawiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki
2013-11-21Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2013-11-21Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2012
2012-12-25Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2012-12-25Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2009
2009-11-19Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2009-11-16Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW
2009-11-10Warunkowa rejestracja akcji w KDPW
2009-10-23Emisja akcji i warrantów w ramach kapitału docelowego Spółki
2009-10-20Decyzja Zarządu w sprawie podjęcia działań w celu pozyskania środków finansowych
2009-10-13Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2008
2008-09-05Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-09-01Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-08-25Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-08-21Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-31Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-28Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-22Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-21Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-18Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-16Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-15Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-14Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-09Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-08Podsumowanie Oferty
2008-07-08Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-07Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-07-03Dopuszczenie i wprowadzenie 300.000 akcji do obrotu na GPW
2008-07-02Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2008-07-02Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-06-30Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-06-27Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-06-25Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-05-28Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-05-28Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-04-30Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-04-24Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2008-04-22Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2007
2007-12-14Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2007-11-13Podsumowanie Oferty
2007-11-06Zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym przez ITR Dori B.V.
2007-11-06Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
2007-11-02Wprowadzenie akcji Ronson Europe N.V. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2007-10-31Dopuszczenie do obrotu giełdowego
2007-10-31Rejestracja akcji w KDPW
2007-10-30Przydział Akcji Oferowanych i emisja Nowych Akcji
2007-10-24Ustalenie ceny emisyjnej