Terminy publikacji

 

  1. 2020-03-11 Jednostkowy raport roczny za 2019 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2019 roku)
  2. 2020-03-11 Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 31 grudnia 2019 roku)
  3. 2020-05-14 Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2020 roku
  4. 2020-08-12 Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku (obejmujący informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 czerwca 2020 roku)
  5. 2020-11-10 Skonsolidowany raport kwartalny za okres pierwszych 9 miesięcy 2020 roku (obejmujący również informację o wynikach finansowych w okresie 3 miesięcy kończącym się 30 września 2020 roku)