Wydarzenia Korporacyjne

 

2017
2017-01-20Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2016
2016-09-19 Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku
2016-01-28Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015
2015-04-16Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2015 roku
2014
2014-10-06Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2014-10-06Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2014-05-19Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. - załącznik nr 2
2014-05-19Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. - załącznik
2014-05-19Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2014-02-14Zmiana daty publikacji raportu rocznego
2014-01-20Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku
2013
2013-11-26Rezygnacja członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej
2013-11-21Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2013-11-21Zawiadomieni o transakcjach dotyczących akcji Ronson Europe N.V.
2013-11-21Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2013-11-21Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2013-06-28Wypłata dywidendy
2013-06-28Powołanie Członka Zarządu
2013-06-28Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 27 czerwca 2013r.
2013-06-28Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2013-05-16Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. - załącznik nr 2
2013-05-16Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. - załącznik
2013-05-16Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2013-01-11Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
2012
2012-12-25Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2012-12-25Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Ronson Europe N.V.
2012-10-31Rezygnacja członka Zarządu
2012-06-29Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2012-06-29Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 28 czerwca 2012r.
2012-05-17Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. - załącznik
2012-05-17Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2012-05-17Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. - załącznik nr 2
2012-01-24Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2011
2011-06-30Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2011-06-30Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 30 czerwca 2011r. - załącznik
2011-06-30Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 30 czerwca 2011r.
2011-05-19Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2011-05-17Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. - załącznik
2011-05-06Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2011-04-18Emisja obligacji
2010
2010-01-29Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
2009
2009-11-16Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW
2009-11-10Warunkowa rejestracja akcji w KDPW
2009-10-23Emisja akcji i warrantów w ramach kapitału docelowego Spółki
2009-05-29Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym
2009-05-29Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
2009-05-25Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie
2009-05-12Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym
2009-05-11Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego
2009-05-07Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.
2009-01-30Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009r.
2008
2008-10-10Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
2008-09-25Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2008-09-18Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2008-09-04Rozwiązanie zatrudnienia i członkostwa w zarządzie pana Dror Kerem, prezesa Spółki i rezygnacja z funkcji członka zarządu przez pana Karim Habra
2008-07-08Podsumowanie Oferty
2008-06-24Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej
2008-06-24Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
2008-06-24Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2008-06-06Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2008-05-27Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.
2008-02-19Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008r.
2007
2007-11-09Udostępnienie Regulaminu Zarządu
2007-11-09Termin przekazania raportu okresowego
0000
0000-00-00Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. - załącznik